Onderzoeksstagiair

Sacha Theunis

My Story

In 2 alinea's

Al sinds de middelbare school is Sacha geïnteresseerd in waarom mensen doen wat ze doen. De volgende stap was daarom ook de studie Psychologie. Tijdens haar master Consumentenwetenschappen heeft ze deze interesse in het gedrag van mensen gespecialiseerd op consumenten.
Sacha is erg nieuwsgierig naar consumentengedrag en hoe dit te beïnvloeden is. In haar studie heeft zij zich dan ook verdiept in Nudging en ze hoopt deze kennis en interesse ook toe te kunnen passen in de praktijk in haar afstudeerstage bij Unravel. In deze stage zal zij zowel Unravel Research als Unravel Behavior ondersteunen.

In 5 woorden

Saxofoon

Wintersport

Voetbal

Horeca

Nieuwsgierig

Our Clients

We mean business with