MOAward: Onderzoeksbureau van het Jaar 2023           Trotse FD Gazelle '20, '21, '22 én 2023!

Privacybeleid & Cookies

Unravel, gevestigd aan Burgemeester Reigerstraat 78, 3581 KW Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.unravelbehavior.com/
Burgemeester Reigerstraat 78
3581 KW Utrecht
030 22 70 410

Een welkomstwoord in een privacybeleid?!

Yes! Voordat je aan de langdradige juridische stof begint, een kleine introductie van ondergetekende. Naast dat het een vereiste is om dit document te delen, willen we je ook graag vertellen wat wij aan gegevens opslaan, waarom we dit doen en wat jij er vervolgens mee kan (of niet). 

Unravel bestaat uit meerdere bedrijfstakken. Onze takken zijn: Unravel Behavior, Unravel Research, en Unravel Academy. Unravel Behavior adviseert en optimaliseert on- en offline winkels door middel van consumentenpsychologie. Unravel Research onderzoekt communicatiemiddelen door middel van verschillende methodieken (EEG, eye tracking, IAT, surveys). Unravel Academy is onze opleidingswebsite waarop wij trainingen rondom neuromarketing aanbieden.

Omdat Unravel Research veldonderzoek doet, werken wij met respondenten die wij benaderen door middel van telefoon of e-mail. Van deze respondenten slaan we ook een aantal demografische gegevens op, zodat we de juiste respondent aan de juiste onderzoeksvraag kunnen koppelen. Om die reden verwerken wij, en dus ook Unravel, deze persoonsgegevens. Dat kan uiteraard alleen als je deze aan ons verstrekt. 

Bezoek je op dit moment alleen onze website, en ben je ‘slechts op bezoek’, dan hebben wij deze gegevens natuurlijk niet over je. Wel maken we gebruik van twee systemen om de bezoekers van onze website te analyseren, namelijk: Google Analytics en ActiveCampaign. 

Google Analytics slaat alle informatie anoniem op, terwijl ActiveCampaign alleen gegevens opslaat zodra je een formulier op onze website invult, bijvoorbeeld wanneer je een rapport (PDF) opvraagt, je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een aanvraag indient.

Met hartelijke groet,

Tim Zuidgeest
(Mede-oprichter van Unravel Behavior, Unravel Research en Unravel Academy) 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Unravel gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Unravel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. 

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Voor het gebruik van bepaalde cookies is namelijk jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

De cookies die Unravel gebruikt, vallen onder de volgende categorieën:

Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en gebruiksvriendelijker maken voor de bezoeker. Zo zorgen functionele cookies ervoor dat jouw instellingen en voorkeuren voor deze site worden onthouden. 

Daarnaast zijn in onze blogartikelen knoppen opgenomen om pagina’s te delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Met behulp van deze zogenaamde social plug-ins kun je informatie op deze website met anderen delen, dan wel deze aanbevelen. Via deze social plug-ins worden geen cookies geplaatst.

Verder maken we gebruik van content die op andere sites wordt gehost en op deze site wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan YouTube en Vimeo video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen. 

Geanonimiseerde analytische cookies: deze cookies worden gegenereerd wanneer je voor de eerste keer een website bezoekt. Deze cookies worden anoniem opgeslagen en zijn niet te herleiden naar persoonsgegevens. De cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data worden verzameld:

  • Het aantal unieke bezoekers
  • Hoe vaak gebruikers de site bezoeken
  • Welke pagina’s gebruikers bekijken
  • Hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
  • Bij welke pagina bezoekers de site verlaten

Wij maken gebruik van Google Analytics om deze data bij te houden en analyseren. De zo verkregen informatie wordt geanonimiseerd overgebracht naar Google en door hen opgeslagen.

Daarnaast maken we gebruik van diensten van Google Optimize en Hotjar om onze website te verbeteren. Ook hier wordt bezoekgedrag anoniem in kaart gebracht. We doen dit om je op onze website zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Tracking cookies van derden: hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op het internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. 

Remarketing / retargeting cookies: deze cookies worden geplaatst om je interesses te bewaren zodat we je relevantere aanbiedingen kunnen doen en relevantere advertenties kunnen tonen. Daardoor ontvang je aanbiedingen die bij je passen.

Wij maken gebruik van diensten van Facebook en LinkedIn. Door de geplaatste Javascript (tag.js) wordt inzichtelijk waar een bezoeker de site verlaat en wordt het mogelijk gemaakt de bezoeker opnieuw te benaderen met een advertentie of een e-mail (als de bezoeker een e-mailadres heeft achtergelaten).

Site improvement cookies: hiermee kunnen we verschillende versies van een webpagina testen om te kijken welke pagina het beste presteert.

Een overzicht van alle cookies op onze website, hun functies en de link naar het privacybeleid van derden vind je onderaan dit privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Unravel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, ingeschreven staat in onze respondentendatabase en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over onze verschillende websites heen (www.unravelbehavior.com, www.unravelresearch.com, www.unravelacademy.com)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Unravel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Unravel analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Unravel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Actief verstrekte persoonsgegevens van respondenten in onze database. Bewaartermijn: Onbepaalde tijd; de persoonsgegevens worden verwijderd zodra de respondent zich uitschrijft uit de database. 

Reden: Om contact te leggen met de juiste respondent passend bij onze onderzoeken en betalingen te verrichten. 

  • Actief verstrekte persoonsgegevens van klanten. 

Bewaartermijn: Onbepaalde tijd. 

Reden: Om contact op te nemen en betalingen te verrichten.

  • Geanonimiseerde onderzoeksdata. 

Bewaartermijn: Onbepaalde tijd. 

Reden: Om onze klanten van data te kunnen voorzien van afgeronde onderzoeken.                        

  • Geanonimiseerde data over activiteit op onze websites. 

Bewaartermijn: 2 jaar. 

Reden: Om onze website te analyseren en verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Unravel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Unravel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Unravel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Unravel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Unravel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe moeten aanpassen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels omtrent cookies gewijzigd worden. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. 

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

Overzicht van cookies op onze websites

Naam: youtube.com

Cookie: HSID, SSID, APISID, SAPISID, LOGIN_INFO, PREF, SIDCC, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-APISID, __Secure-HSID, __Secure-SSID, _ga, _gid, remote_sid, s_gl

Functie: Deze cookies zijn van YouTube (Google) en zorgen dat YouTube geïntegreerd werkt op onze website en dat YouTube en Google gebruiksinformatie kan verzamelen voor video’s gehost door YouTube.

Naam: vimeo.com, player.vimeo.com

Cookie: _fbp, _ga, _gac_UA-76641-8, _gcl_au, _gcl_aw, _gcl_dc, 

continuous_play_v3, player, vuid, muxData,

Functie: Deze cookies zijn van Vimeo en zorgen dat Vimeo geïntegreerd werkt op onze website.

Naam: google.com, www.google.com, google.nl

Cookie: 1P_JAR, ANID, APISID, CONSENT, HSID, NID, S, SAPISID, SID, SIDCC, SSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-APISID, __Secure-HSID, __Secure-SSID, DV, OTZ

Functie: Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.

Naam: Google Analytics

Cookie: _ga, _gat, _gid

Functie: Deze cookies zijn van Google Analytics en worden gebruikt om op basis van het surfgedrag van de websitegebruiker de website te verbeteren.

Naam: hotjar.com

Cookie: _fbp, _ga, _gcl_au, _gid, _hjid

Functie: Deze cookies zijn van Hotjar en worden gebruik om op basis van het surfgedrag van de websitegebruiker de website te verbeteren. 

Naam: facebook.com

Cookie: c_user, datr, fr, m_pixel_ratio, presence, sb, spin, wd, xs

Functie: Deze cookies zijn van Facebook en worden gebruikt om Facebook met onze website te integreren en voor Facebook marketing/retargeting.

Naam: linkedin.com, ads.linkedin.com

Cookie: AMCVS_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg, _ga, bcookie, lang, AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg, UserMatchHistory, li_oatml, liap, lidc, lissc, spectroscopyId

Functie: Deze cookies zijn van LinkedIn en worden gebruikt om LinkedIn met onze website te integreren en voor LinkedIn marketing/retargeting.

Naam: doubleclick.net

Cookie: id, DSID

Functie: Deze cookies zijn van Google DoubleClick en worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze website.

Naam: trackcmp.net

Cookie: cmp223079033

Functie: Deze cookie is van Active Campaign en wordt gebruikt om te onderzoeken wie onze website bezoekt en hoe deze gebruikers te contacteren zijn.

Naam: app-us1.com, prism.app-us1.com

Cookie: __cfduid, prism_251850199, prism_475089267, prism_799294711

Functie: Deze cookies zijn van Convertful en worden gebruikt formulieren op onze website te tonen (voor downloads, afspraken, en aanvragen).

Naam: novocall.co, call.novocall.co, track.novocall.co, nr-data.net

Cookie: __cfduid, _session_id, ahoy_visit, ahoy_visitor, JSESSIONID

Functie: Deze cookies zijn van Novocall en worden gebruikt om belafspraken in te plannen.